Remeselníci s regionálnou značkou Novohrad na podujatí!
Ukážky remesiel:

Nadežda Knapeková - ľudové výšivky z Novohradu
Bc. Jana Čerepová - novohradské výšivky krivou ihlovu,
Tradičné novohradské party, čepce, venčeky
Veronika Honea - textilné a dekoratívne predmety zdobené novohradským vzorom
Erika Kováčiková - výrobky z kože
Katarína Schonová - med kvetový, med lesný, liečivé byliny v mede, medy