.

Podujatia, iné ...


Remeselníci s regionálnou značkou Novohrad na podujatí!
Ukážky remesiel:

Nadežda Knapeková - ľudové výšivky z Novohradu
Bc. Jana Čerepová - novohradské výšivky krivou ihlovu,
Tradičné novohradské party, čepce, venčeky
Veronika Honea - textilné a dekoratívne predmety zdobené novohradským vzorom
Erika Kováčiková - výrobky z kože
Katarína Schonová - med kvetový, med lesný, liečivé byliny v mede, medy


Mocniteľ

Titulka stránky. Nahraďte vlastným obsahom

Toto je popis bloku. Ak chcete text upraviť, kliknite a napíšte text alebo ho nahraďte svojím vlastným obsahom. Pomocou tohto priestoru môžete propagáciou zmeniť návštevníkov stránok na zákazníkov

Ulica novohradská 316/1, Lučenec

047/4307 105

region.neogradiensis@azet.sk

Mocniteľ

Titulka stránky. Nahraďte vlastným obsahom

Toto je popis bloku. Ak chcete text upraviť, kliknite a napíšte text alebo ho nahraďte svojím vlastným obsahom. Pomocou tohto priestoru môžete propagáciou zmeniť návštevníkov stránok na zákazníkov