.

Aktuálne výzvy

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky. Stavebné práce. Autobusové zastávky v obci Ratka.

Predmetom projektu je rekonštrukcia samostatne stojacích autobusových zastávok v počte 5 ks, v katastrálnom území obci Ratka. Uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou autobusových zastávok v obci Ratka, sú v súlade s projektovou dokumentáciou z 05/2021 od zodpovedného projektanta Ing. Michala Slobodníka.

Obec Ratka, 98601 Ratka 109, IČO: 00316385

Podrobnosti pozrite si tu:

https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/ratka/292133

Výzvy a dotácie pre samosprávu: Ak chcete zistiť viac o aktuálnych výzvach KLIKNITE SEM