Mocniteľ

Členovia združenia

Toto je popis bloku. Ak chcete text upraviť, kliknite a napíšte text alebo ho nahraďte svojím vlastným obsahom, alebo sem vložte skopírovaný text
Mesto Lučenec

www.lucenec.sk 

msu@lucenec.sk


Mesto Poltár

www.poltar.sk

mesto@poltar.sk


Mesto Veľký Krtíš

www.velky-krtis.sk

mesto@velky-krtis.sk


Mesto Fiľakovo
www.filakovo.sk/index.php/sk

mesto@filakovo.sk


Mesto Modrý Kameň
www.modrykamen.sk

primatorka@modrykamen.sk


Obec Radzovce
www.radzovce.sk

obecradzovce@mail.t-com.sk


Obec Čakanovce
www.obeccakanovce.sk

obec@cakanovce.eu


Obec Šurice
www.obecsurice.sk

obecsurice@zoznam.sk

obecsurice179@gmail.com


Obec Prša

ocu.prsa@centrum.sk


Obec Mučín
www.mucin.sk

urad.mucin@mail.t-com.sk


Obec Ľuboreč
www.luborec.sk

obec@luborec.sk


Obec Šávoľ
obecsavol.estranky.sk

ocu.savol@gmail.com


Obec Jelšovec
www.jelsovec.sk

obecjelsovec@gmail.com


Obec Trenč
www.trenc.sk

podatelna@trenc.sk


Obec Stará Halič
www.starahalic.sk

starosta@starahalic.sk


Obec Šiatorská Bukovinka
www.siatbukovinka.sk

ocusiat.buk@stonline.sk


Obec Tuhár
www.tuhar.sk

starosta.tuhar@gmail.com


Obec Mašková
www.maskova.sk

obec.maskova@gmail.com


Obec Ratka
www.ratka.sk

starosta.ratka@gmail.com


Obec Kalonda
www.kalonda.ocu.sk

obeckalonda@mail.t-com.sk


Obec Bulhary
www.bulhary.ocu.sk

bulhary@hotmail.com


Obec Halič
www.halic.sk

podatelna@halic.sk


Obec Pleš
www.obecples.biznisweb.sk

obecnyurad.ples@centrum.sk


Obec Veľké Dravce
www.velkedravce.sk

obecvelkedravce@gmail.com


Obec Mikušovce
www.mikusovce.com

mikusovce@centrum.sk

obecnyurad@mikusovce.sk


Obec Vidiná
www.vidina.sk

podatelna@vidina.sk


Obec Tomášovce
www.tomasovce.sk

obec@tomasovce.sk


Obec Belina
obecbelina.webnode.sk

obecbelina@centrum.sk


Obec Rapovce
www.obecrapovce.sk

rapovce@dkn.sk


Novohradské múzeum a galéria v Lučenci
www.nmg.sk

nmlc@stonline.sk


Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
rrapoiplie.sk

rrapoiplie@rrapoiplie.sk


OZ Horný Ipeľ

jangabor57@gmail.com


OZ CADUCEUS

milan.haluska@azet.sk


OZ Partnerstvo Južného Novohradu

milan.spodniak@azet.sk


CSEMADOK, Lučenec

papp.sanyi16@gmail.com


Banskobystrická regionálna komora SOPK v Lučenci

anna.cemanova@sopk.sk