Mocniteľ

Adresa združenia:

Región Neogradiensis, z. p. o.
Ulica novohradská 316/1
984 01 Lučenec

Telefónne číslo: 047/4307 105
e-mail: region.neogradiensis@azet.sk
Mocniteľ

Kontaktujte nás

Toto je popis bloku. Ak chcete text upraviť, kliknite a napíšte text alebo ho nahraďte svojím vlastným obsahom.
Názov E-mail Správa Odovzdať