Adresa združenia:

Región Neogradiensis, z. p. o.
Mieru 68/66
985 11  Halič
Telefónne číslo: 0910 174 442
e-mail: regionneogradiensis@gmail.com

Kontaktujte nás


Názov E-mail Správa Odovzdať