.

Základné informácie o združení

Zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb
podpísali dňa 14.02.2000 zmluvné strany:

Mesto Lučenec
Sídlo: Lučenec
Štat.orgán: MUDr. Jozef Murgaš, primátor mesta

Mesto Fiľakovo
Sídlo: Fiľakovo
Štat.orgán: Ing. Ľudovít Feješ, primátor mesta

Mesto Poltár
Sídlo: Poltár
Štat.orgán: Ján Koršo, primátor mesta

Mesto Veľký Krtíš
Sídlo: Veľký Krtíš
Štat.orgán: Ing. Dalibor Surkoš, primátor mesta

Prehlásenie o založení Euroregiónu Neogradiensis z.p.o. podpísali predstavitelia Novohradskej župy na maďarskej strane a predstavitelia okresov Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár na sloveskej strane v septembri 1999. Následne po prípravných prácach 25. marca 2000 v Lučenci sa podpísala zakladacia listina.
V roku 2001 bol schválený Program oblastného rozvoja na maďarskej strane euroregiónu a v roku 2002 Strategický plán rozvoja na slovenskej strane euroregiónu. Taktiež sa zadefinovali aj návrhy na spoločné cezhranicné projekty.

Zmluvnými stranami sú
• na Slovensku: Región NEOGRADIENSIS,z.p.o. Lučenec
• v Maďarsku: NEOGRADIENSIS Régió Egyesület, Salgótarján.

Cieľom združenia je na území Euroregiónu Neogradiensis pomôcť vytvoriť, obidvomi štátmi podporovaný, vnútorné zdroje spoločne využívajúci úspešný hospodársky priestor, ktorý je konkurencieschopný v územnej hospodárskej súťaži a pre svojich obyvateľov zabezpečuje dobrú životnú úroveň a perspektívnu budúcnosť.