Zrealizované projekty

2015
„Cyklotrasy Novohradu – realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy medzi Lučencom a obcou Halič“ – podporený cez Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Ľudové tradície 2015 – realizovaný v letných mesiacoch, počas Novohradského folklórneho festivalu v Lučenci, zameraný na podporu tradičných remesiel a tradičnej kultúry - dotácia z BBSK

2016:

Ľudové tradície 2016 – realizovaný v letných mesiacoch, počas Novohradského folklórneho festivalu v Lučenci, zameraný na podporu tradičných remesiel a tradičnej kultúry - Podporený  dotáciou z BBSK

2017:

Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb Novohrad – Značenie regionálnych produktov možno považovať za jeden z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja miestnej a vidieckej ekonomiky. „Regionálny produkt NOVOHRAD“ je výsledkom ľudskej činnosti, je spojený s našim regiónom, nadväzuje na naše zvyky a tradície. Výrobcovia a remeselníci žijúci v Novohrade zhotovujú svoje výrobky s láskou a vkladajú do nich i časť svojej duše - projekt bol podporený dotáciou z BBSK

Náučný chodník v mestskom parku – podporený ČSOB nadáciou

Ľudové tradície v Novohrade 2017 – Novohradský folklórny festival – realizovaný v letných mesiacoch, počas Novohradského folklórneho festivalu v Lučenci, zameraný na podporu tradičných remesiel a tradičnej kultúry, podporený dotáciou z BBSK

Jazzové lístie 2017 – podporený dotáciou z FPU

2018:
 
Ľudové tradície v Novohrade 2018 – realizovaný v letných mesiacoch, počas Novohradského folklórneho festivalu v Lučenci, zameraný na podporu tradičných remesiel a tradičnej kultúry Podporený  z BBSK

Projekt – Regionálny produkt v Novohrade : Produkt, ktorému bola udelená regionálna značka, je pre zákazníka zárukou kvality, ktorá pochádza z nášho regiónu a reprezentuje ho, vyrobil ho náš remeselník či výrobca z predovšetkým z našich surovín tradičným spôsobom s podielom ručnej práce. Udelenie značky garantuje aj dodržanie podmienok enviromentálnych zásad – podporený dotáciou z BBSK

2019:

Ľudové tradície v Novohrade 2019 – podporený z BBSK, FPU

Projekt – Regionálny produkt v Novohrade : Značenie regionálnych produktov možno považovať za jeden z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja miestnej a vidieckej ekonomiky. „Regionálny produkt NOVOHRAD“ je výsledkom ľudskej činnosti, je spojený s našim regiónom, nadväzuje na naše zvyky a tradície. Výrobcovia a remeselníci žijúci v Novohrade zhotovujú svoje výrobky s láskou a vkladajú do nich i časť svojej duše.

Produkt, ktorému bola udelená regionálna značka, je pre zákazníka zárukou kvality, ktorá pochádza z nášho regiónu a reprezentuje ho, vyrobil ho náš remeselník či výrobca z predovšetkým z našich surovín tradičným spôsobom s podielom ručnej práce. Udelenie značky garantuje aj dodržanie podmienok enviromentálnych zásad – podporený dotáciou z BBSK